Javna nabava

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

19.10.2023. | RADOVI NA POJAČANOM ODRŽAVANJU ULICE IVO PETRANOVIĆ, NOVA GRADIŠKA

25.09.2023. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SJEVERNE STRANE ULICE IVANA GUNDULIĆA

12.04.2023. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-CVIJEĆE ZA SADNJU

13.03.2023. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU OPLOČENJA ZA GROBNICE ZA 2023.

13.03.2023. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ASFALTERSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2023.

12.12.2022. | JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda za javnu prodaju rabljenog traktora

21.10.2022. | III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

09.03.2022. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA OBNOVE ASFALTNOG ZASTORA U LOBINOM NASELJU, NOVA GRADIŠKA

21.01.2022. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA UGOSTITELJSKU OPREMU DRUŠTVENI DOMA LJUPINA

19.03.2021. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ASFALTERSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2021.

11.03.2021. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU DOMA LJUPINA U NOVOJ GRADIŠKI

20.03.2020. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA REKONSTRUKCIJE TENISKIH TERENA NA PODRUČJU GRADA NOVA GRADIŠKA

20.03.2020. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STOLARSKE USLUGE IZRADE PROZORA I VRATA NA DRUŠTVENOM DOMU LJUPINA

03.02.2020. | POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA OBJEKTU DOM LJUPINA U NOVOJ GRADIŠKI