Održavanje javnih i zelenih površina

Za održavanje javnih i zelenih površina, uz stalno zaposlene djelatnike, raspolažemo i s potrebnom mehanizacijom.

Djelatnost održavanja javnih i zelenih površina, odnosno javne čistoće, obavlja se sukladno minimalnom opsegu radova, koje donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Ovu djelatnost EKO KONG d.o.o. obavlja samo na području grada Nove Gradiške, a poslovi koji se pri tom obavljaju su: ručno i strojno čišćenje prometnih površina, čišćenje košarica za otpad, čišćenje prometnih površina, košnja trave, sadnja i održavanje cvjetnih nasada, te odvoz i zbrinjavanje otpada koji nastaje pri obavljanju ove djelatnosti.