Osnovni cilj tvrtke EKO KONG d.o.o. je poslovanje kojem su osnovne karakteristike sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge na zadovoljstvo svih korisnika, pri čemu je zaštita okoliša sastavni dio poslovne politike.

Trgovačko društvo ″EKO KONG″ d.o.o. za komunalne djelatnosti,, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška registrirano je dana 13. 12. 2013.g. temeljem Rješenja o upisu osnivanja društva s ograničenom odgovornošću pod poslovnim Tt- 13/5598-2 sa slijedećim djelatnostima:

 • Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, hlađenje i ventilaciju
 • Građenje, održavanje, rekonstrukcija i adaptacija objekata komunalne infrastrukture
 • Održavanje zelenih površina
 • Održavanje čistoće
 • Održavanje javnih površina
 • Tržnica na malo
 • Javna rasvjeta
 • Prodaja pogrebne opreme
 • Izrada grobljanskih objekata
 • Održavanje groblja i krematorija,te obavljanje pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika
 • Higijeničarska služba ( hvatanje pasa i mačaka lutalica)
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • Sakupljanje oporaba i / ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 • Sakupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • Posredovanje u organiziranju oporabe i /ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • Sakupljanje otpada za potrebe drugih
 • Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva,opreme i materijalnih dobara
 • Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 • Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Naplata parkiranja parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu, premještanje i održavanje nepropisno parkiranih i zaustavnih vozila ili njihovo blokiranje, te održavanje znatno oštećenih i napuštenih vozila
 • Održavanje parkirališta, prometnica i javnih gradskih površina, te ucrtavanje horizontalne prometne signalizacije
 • Upravljanje i održavanje športskih objekata
 • Računovodstveni poslovi
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje tvrtki

Temeljni kapital društva : 20.000,00
Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28. listopada 2013. godine uređeno je kako organe društva čine:
1. Uprava, koja se sastoji od jednog člana uprave, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno bez ograničenja
2. Nadzorni odbor , koji ima tri člana, koje imenuje Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine.
3. Skupština , koju čini jedini osnivač- Grad Nova Gradiška, do pristupa drugih članova, Nadzorni odbor.

Član Uprave: Vlado Ivković, dipl.oec.