Osnovni cilj tvrtke EKO KONG d.o.o. je poslovanje kojem su osnovne karakteristike sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge na zadovoljstvo svih korisnika, pri čemu je zaštita okoliša sastavni dio poslovne politike.

MBS: 030140444

OIB: 37927943647

EUID: HRSR.030140444

TVRTKA:

EKO KONG društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

EKO KONG d.o.o.

 

SJEDIŠTE/ADRESA:

Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška), Trg Kralja Tomislava 1

 

PRAVNI OBLIK:

društvo s ograničenom odgovornošću

 

PREDMET POSLOVANJA:

 • Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, hlađenje i ventilaciju
 • Građenje, održavanje, rekonstrukcija i adaptacija objekata komunalne infrastrukture
 • Održavanje zelenih površina
 • Održavanje čistoće
 • Održavanje javnih površina
 • Tržnica na malo
 • Javna rasvjeta
 • Prodaja pogrebne opreme
 • Izrada grobljanskih objekata
 • Održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika
 • Higijeničarska služba ( hvatanje pasa i mačaka lutalica )
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ), odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara
 • Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Naplata parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu, premještanje i odvoženje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila ili njihovo blokiranje, te odvoženje znatno oštećenih i napuštenih vozila
 • Održavanje parkirališta, prometnica i javnih gradskih površina, te ucrtavanje horizontalne prometne signalizacije
 • Upravljanje vlastitim nekretninama i nekretninama u vlasništvu osnivača
 • Upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Grada Nova Gradiška - gradski bazeni i gradska odmarališta
 • Upravljanje i održavanje športskih objekata
 • Računovodstveni poslovi
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje inozemnih tvrtki

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

GRAD NOVA GRADIŠKA, OIB: 08658615403 Nova Gradiška, Trg Kralja Tomislava 1

- jedini član d.o.o.

NADZORNI ODBOR:

 • KRUNOSLAV HOFFER, OIB: 19673447282
  Nova Gradiška, Josipa Jurja Strossmayera 17
  - predsjednik nadzornog odbora
 • Tomislav Mikić, OIB: 87334260851
  Rešetari, Kralja Krešimira bb
  - član nadzornog odbora
 • MARIO LATAL, OIB: 92302619276
  Nova Gradiška, Karla Dieneša 3
  - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

 • Tomislav Grašar, OIB: 36106453013
  Nova Gradiška, Tina Ujevića 14
  - član uprave

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

 • zastupa samostalno i pojedinačno, Imenovana za člana uprave Odlukom o imenovanju člana uprave od 09.06.2022. godine, na vrijeme u trajanju od četiri godine, mandat imenovanog počinje danom 15.09.2022. godine.

TEMELJNI KAPITAL:

 • 450.000,00 kuna