PROPISI

 

Temeljna odluka:
1. Odluka o izmjeni odluke o izmjeni odluke o prijenosu svih ugovora vezanih za djelatnosti koje
se brišu iz predmeta poslovanja Slavče d.o.o. na Eko Slavču d.o.o. od 21.03.2013.godine , na
temelju koje primjenjujemo dolje navedene odluke ( NN 1/2013, 5/2013)
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%201_2013.pdf,
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%205_2013.pdf

Ostale odluke:
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%205_2013.pdf
2. Odluka o uređenju prometa u Gradu Nova Gradiška
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%2010_2008.pdf
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%206_2011.pdf
3. Odluka o načinu obavljanja djelatnosti parkiranja
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%202_2010.pdf
4. Odluka o dimnjačarskim poslovima
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%202_2006.pdf
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%202_2012.pdf
5. Odluka o utvrđivanju jedinstvenog cjenika za obavljanje dimnjačarskih poslova
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%208_2004.pdf
6. Odluka o upravljanju grobljima
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%203_1999.pdf
7. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Gradskog groblja u Nova Gradiška
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%208_2005.pdf
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%204_2014.pdf
8. Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%202_2012.pdf
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%201_2009.pdf
9. Tržni red
http://www.novagradiska.hr/site/docs/glasnik/Novogradiski%20glasnik%201_2007.pdf
10. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Nova Gradiška
https://novagradiska.hr/download/novogradiski_glasnik/2019/Novogradiski-glasnik-04-
2019.pdf

Zakonski propisi :
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br.  68/18, 110/18)
2. Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
3. Zakon o zaštititi potrošača ( NN 41/14)
4. Zakon o trgovini (NN NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19,98/19)
5. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 37/98, 73/02, 153/02 I 14/06)