PREPORUKA GRAĐANIMA da se zbog zaštite zdravlja i sprečavanja širenja zaraze COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 posljednji ispračaj obavlja samo uz prisustvo članova obitelji

1. Na Centralnom groblju, Željeznička BB , Nova Gradiška i Pravoslavnom groblju ,
Vinogradska BB, Nova Gradiška poduzeli smo sve higijenske i sanitarne mjere zaštite
zaposlenika i građana od moguće zaraze ili prijenosa virusa prema preporukama
Nacionalnog stožera Civilne zaštite i naputcima Gradskog stožera.

2. U dvoranama za ispraćaj pokojnika osigurali smo sredstva za dezinfekciju ruku,
višekratno se tijekom dana dezinficiraju prostori na grobljima, kao i
predmeti koji se koriste tijekom ispraćaja i sprovoda, poput kolica. Svi zaposlenici
"EKO KONG" d.o.o. upoznati su s mjerama zaštite na radu koje se primjenjuju u
takvim situacijama, te mjerama samozaštite od moguće zaraze u kontaktu s drugim
osobama.

3. Preporučujemo građanima da se ispraćaj pokojnika obavljaju u krugu članova obitelji,
odnosno u prisutnosti što manjeg broja osoba kako bi se izbjegli svi rizični kontakti
među osobama uslijed pandemije zaraze korona virusom.

4. Preporučuje se sućut obitelji pokojnika izražava samo naklonom, bez rukovanja ili
drugih fizičkih kontakata kako bi se smanjila mogućnost zaraze ili prijenosa korona
virusa te, koliko god je to moguće, održavaju međusobnu fizičku odaljenost na
preporučenu udaljenost veću od jednog metra.

5. Molimo građane da za sve upite, molbe ili druge poslove u službama "EKO KONG"
d.o.o koriste mogućnost kontakta elektronskom poštom ili telefonom kako bi se
smanjio broj nepotrebnih fizičkih kontakata sa zaposlenicima. Ukoliko dolazite u
Pogrebni ured, molimo Vas da se pridržavate preporučenih mjera opreza i zaštite
zdravlja građana i zaposlenika.

6. Bude li u nadolazeće vrijeme dodatnih preporuka Nacionalnog stožera Civilne zaštite
i epidemiologa vezanih uz zaštitu od zaraze ili prijenosa zaraze korona virusom,
obavijestit ćemo Vas o tome putem sredstava javnog priopćavanja te pisanim uputama
na vidljivim mjestima na svim grobljima.

7. Za sve informacije i usluge "EKO KONG" d.o.o. molimo koristite sljedeće kontakte:
info@ekokong.hr ili telefon 035- 362-588 radnim danima u vremenu od 8 do 15 sati.