DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI NA LICITACIJI PRODAJNIH MJESTA (KLUPA, ŠTAND, PRODAJNO MJESTO IZ VOZILA( NALAZI SE U PRILOGU

Radi Epidemioloških mjera Licitacija će se održati samo za prodajna mjesta koja budu sporna, odnosno za koja se do zaključno 18.12.2020. godine jave dva ili više zakupnika za isto prodajno mjesto.

Licitacija će se u slučaju spornih mjesta održati 28.12.2020. u 12h u prostorijama Tržnice Nova Gradiška, 1 kat iznad Konzuma.