SVE INFORMACIJE I UPITI MOGU SE ZATRAŽITI NA BROJ TELEFONA : 035/361-537 .

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Grada Nova Gradiška donesene dana 21.03.2020. godine, a sukladno Odluci o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, uprava trgovačkog društva "EKO KONG" d.o.o. , Nova Gradiška donosi:

ODLUKU o mjerama predostrožnosti radi  sprečavanja širenja korona virusa (COVID -19) u na lokaciji zgrade tvrtke "EKO KONG" d.o.o.,  Gajeva 56 i na lokaciji Gundulićeva BB, Nova Gradiška

  1.  PRESTAJEMO S RADOM STRANAKA DO DALJNJEGA.
  2.  JEDINO POGREBNI URED U SMRTNIM SLUČAJEVIMA IMA OGRANIČENJE RADA SA STRANKAMA I TO NA NAČIN :
    A)
    STRANKE SU, PRILIKOM ULAZA U POGREBNI URED DUŽNE, DEZINFICIRATI RUKE SREDSTVOM ZA DEZINFEKCIJU, KOJE SE NALAZI NA ULAZU POGREBNOG UREDA.
    B) ULAZAK U SLUŽBENE PROSTORIJE POGREBNOG UREDA, OGRANIČEN JE NA JEDNU OSOBU.
    C) STRANKE SU DUŽNE DRŽATI SE RAZMAKA.

SVE INFORMACIJE I UPITI MOGU SE ZATRAŽITI NA BROJ TELEFONA :  035/ 361-537